Vi har ingen planerad valpkull för närvarande, på agendan står istället injagning, utställning och eventuellt jaktprov.

 

 

 

Rogstabergets kennel © 2012 | lindberg@rogstabergets.se